យោគៈសម្រាប់គូទ និង ភ្លៅក្រោយ | Yoga For Glute and Hamstring | Yoga With Sreynichលំហាត់ប្រាណនេះ​ ជួយកាត់ជាតិខ្លាញ់ ធ្វើគូទមានទម្រង់ស្រស់ស្អាត
និងជួយបន្តឹងភ្លៅក្រោយ
.
នាងខ្ញុំចូលដាច់មុខ នូវកម្រាលម៉ាក Beinks ពីប្រទេស អូស្រ្ដាលី
និងមានលក់សម្ភារៈសម្រាប់ហាត់យោគៈផ្សេងៗទៀត

Facebook:
Instagram:

សូមចុច Like & Subscribe

#ហាតគូទ #yogaforglute #yogawithsreynich