យោគៈសម្រាប់គូទ និង ភ្លៅក្រោយ | Yoga For Glute and Hamstring | Yoga With Sreynich

លំហាត់ប្រាណនេះ​ ជួយកាត់ជាតិខ្លាញ់ ធ្វើគូទមានទម្រង់ស្រស់ស្អាត និងជួយបន្តឹងភ្លៅក្រោយ . នាងខ្ញុំចូលដាច់មុខ នូវកម្រាលម៉ាក Beinks ពីប្រទេស អូស្រ្ដាលី និងមានលក់សម្ភារៈសម្រាប់ហាត់យោគៈផ្សេងៗទៀត Facebook: Instagram: សូមចុច Like & Subscribe #ហាតគូទ #yogaforglute #yogawithsreynich